آرشیو برچسب های: عملیات تخریب

نکات اجرایی و اقدامات پیش از شروع عملیات تخریب ساختمانی

عملیات تخریب ساختمان به‌عنوان یک عملیات بسیار خاص که تنها در بعضی از پروژه ها، ضروری می باشد، یک عملیات بسیار پیچیده و مهم بوده و ممکن است در صورت عدم توجه به آن، خسارات جانی و مالی، متعددی در سطح پروژه و یا حتی از خارج از پروژه ایجاد گردد. و به مجموعه اقداماتی […]